Sváteční makovník

...a upeču do zlatova.
...a upeču do zlatova.