Co jsme pekli...5

Jeden úplně obyčejný pšenično-žitný.
Jeden úplně obyčejný pšenično-žitný.