Apetit Piknik 2014

Osm hodin ráno. Začínáme s přípravou stánku.
Osm hodin ráno. Začínáme s přípravou stánku.