Toustový...?

A hned ráno putoval to rozpálené trouby.
A hned ráno putoval to rozpálené trouby.