Co jsme pekli...5

Opět pšenično-žitná klasika.
Opět pšenično-žitná klasika.