Co jsme pekli...5

A ani chlebový kurz v únoru nechyběl.
A ani chlebový kurz v únoru nechyběl.